පරමාණුක වාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රසායන විද්‍යාවෙහි සහ භෞතික විද්‍යාවෙහි, පරමාණුක වාදය යනු පදාර්ථයෙහි ස්වභාවය පිළිබඳ වාදයක් වන අතර, අභිමතානුකූල ඕනෑම කුඩා ප්‍රමාණයකට පදාර්ථය බිඳිය හැකි බවට වූ දක්වන දැනට අභාවිත සංකල්පය ලෙසින් නොව එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙසින්, පදාර්ථය සමන්විත වන්නේ පරමාණු නම්වූ වියුත ඒකකයන්ගෙන් බව එය විසින් දක්වා සිටියි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරමාණුක_වාදය&oldid=364440" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි