පයිතගරියානු මිටි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පයිතගරියානු මිටි.

පුරාවෘත්තයන්ට අනුව, පයිතගරස් විසින් සංගීතමය සුසරකිරීම පිළිබඳ පදනම සොයා ගත්තේ කම්මල්කරුවන්ගේ මිටි සතරක් එක් වර ගැසූ විට සංස්වනය සහ දුස්ස්වනය නිපදවමින් නැගුණු ශබ්ද වලට සවන් දීමෙනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පයිතගරියානු_මිටි&oldid=369324" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි