Jump to content

පනා

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්ලාස්ටික් පනාවක්
පන්ජාබයේ ලී පනාවක්

පනා (ඒක වචනය: පනාව) හිසකෙස් කෙස් අවැසි පරිදි පිහිටුව ගනීමට සහ පිරිසිදු කිරිමට යොද ගන්න උපකරන වර්ගයකි. අවුරුදු 5000 පමන පෑරණි පර්සියානු භන්ඩ අතර පනා සොයාගැනිමට පුරාවිද්‍යාඥවරුන් සමත්වී අත.

විස්තරය[සංස්කරණය]

පනා ද්‍රව්‍ය බොහොමයකින් සාදා ගත ඇති අතර වැඩිපුරම සාදා අත්තේ ලීයෙන් සහ ප්ලස්ටික් වලින්ය.ඇත් දල සහ කැස්බෑ ලෙලි වලින් සෑදු පනාවන් කාලයකදි ප්‍රසිද්දව පැවති අතර සත්ව හින්සනය නිසාවෙන් භාවිතය අඩුවිය.දැව වලින් සදනු ලබන පනාවන් බොක්ස් දැව වලින් සඩ ඇති අතර චෙරි දැව සහ අනෙකුත් දැව යොදා ගනු ලැබේ.තත්වය ඉහල ලී පනාවන් අතින් සැදු සහ නිමකර පනාවන්ය.

කොන්ඩ පනාව සාමන්‍යන් විශාල පනාවක් වේ.සාමන්‍යන් කොන්ඩ පනාව කොන්ඩය සකසීමට හා ලස්සන කරගැනීමට යොදා ගනි.

භාවිතය[සංස්කරණය]

ඉන්දියනු යකඩ කොන්ඩය සකසීමට භාවිතා කර පනාව,කුරුලු මුහුනත් දෙකකින් යුක්තය.මෙහි මැද ඇති මුඩිය ගැලවීමෙන් එහි ඇති සුවද විලවුන් පනාවෙ දැති මගින් කොන්ඩය සහ හිස තෙත් කරගත හැක.

පනාව බොහෝ කර්යයන් සදහා යොදා ගනු ලැබේ.දිගු කෙස් වල ආරක්ෂාව සහ කෙලින් තබා ගැනීමට,කෙස් කලබ ලස්සන කිරීමට,ආභරනයක් ලෙස,කෙස් වෙන්කර ගනීමටඩෙඩ්ලොක් හො හිස මත තොප්පිය රදවා ගනීමටකිප්පා යොද ගෙන ඇත.ස්පාක්ගයේ මන්තිල්ලයෙහි පයීනීතා විශාල අලන්කාරවත් අභරනයක් ලෙස රදව ඇත.

කර්මාන්තයන්හිදී පුලුන් වලින් ඇට හා අෙනකුත් කැබලි ඉවත් කර ගැනීමටද පනාව භාවිතා කරය්.කාර්මික විප්ලවයහිදී ප්‍රසිද්ධ වූ ඇට අරින යන්ත්‍රය සාදා අත්ෙතද පනාෙවහි හැසිරීම අධ්යනය කිරීෙමන්ය.පනාව කඩදාසියක් මත වර්ණ හැසිරවීමටද ෙයාදා ගත හැක.

රහස් පරීක්ෂණ හා අපරාධ පරීක්ෂණ වලදී ජීවත්ව සිටින ෙහා් මියගිය අයෙගා්් පනාවන් භාවිතෙයන් ඔවුන්ෙග් අනන්‍යතාව,ෙසෞඛ්‍යය හා විෂ රසායන විද්‍යාව ෙසායා ගත හැක

සංගීතය සැපයීම[සංස්කරණය]

ගසක කොළයක් හෝ කඩදාසි කැබල්ලක් පනාවෙහි එක පැත්තකින්ද, අනිත් පැත්තෙන් කටින් කුඩා හඩක් නිකුත් කිරීමෙන්ද සංඛ්‍යාතය ඉතා ඉහළ නැංවිය හැක.එමෙන්ම එයින් නිකුත් වන තරන්ග මාලාවෙහි හඩෙහි උස් පහත් බව හ ඩ්වනි ගුනය මුකයේ කුහරය මගින් වෙනස් කරගත හැක.

කසූ යන සන්ගීත භන්ඩයටත්,ලැමලොපොන් යන සන්ගීත භන්ඩයටත් සමාන හඩක් නිකුත් කිරීමට පනාවට හැක.පනාවෙ දති වල ප්‍රසන්වාද ගුණයෙන් යුක්ත වන්නෙ එහි අති දැති වල අනන්‍ය ප්‍රමනයත් එහි හැඩයත් නිපදවා ඇති ද්‍රව්‍යත් සමගය.පනාවේ ඇති එකිනෙකට සමාන නැති දති වලින් එකිනෙකට වෙනස් නාද නිකුත් කරයි,මෙය පසු කලයෙදි තම්බ් පියනො සහ සන්ගීත පෙට්ටියට යොදගෙන ඇත.

අප්‍රිකා පනාව[සංස්කරණය]

ඇශන්ටි පනාව- අප්‍රිකා පනාව

ෙමහි ඈති වුන දැතිි වලින් යුක්ත වේ. කැරලි ගසුන කොන්ඩ වලට භාවිත කරය්.1970දී මෙය හිස ආභරණයක් ලෙසද භවිත කර ඇත.

උකුණු පනාව[සංස්කරණය]

ගල් යුගයේඋකුනු පනාව.

"උකුණු පනාව" හා "ලේඩි පනාව" විේෂශෙයන් මහේක්ෂ පරෙපාෂිතයන් ඉවත් කිරීමට හා ඉන් ඇතිවන හානි වළක්වා ගැනීමට භාවිත කරය්.ලේඩ ඉවත් කිරීමට තරම් හීනි දැති ඇති පනාවකි. සමහර උපමා වලදී "හීනි පනාවක් වෙග" යන්න භවිත කරනේන ඉතා සූක්ෂම ෙලස වැඩක් කල විටය."හීනි දැති පනාව" පසු කාලීනව "හීනි පනාව" බවට ව්යවහාරයට ගැනුනි.

සනීපාරක්ෂාව[සංස්කරණය]

එකම පනාව යොදා ගනීම පරපෝෂිත අසාද්මිකත ඇති කල හැක. එක පුද්ගලයෙක් භාවිතා කල පනාවක පරපෝෂිත බිත්තර රාශියක් හෝ සමහරවිට පරපෝෂිතයන් පවා සිටිය හැක.උකුණෝ, මැක්කෝ, කකුළුවෝ, කීඩෑවූ, දිලීර මින් කිහිපයකි

පනා භාවිතා කරන්නන්[සංස්කරණය]

ජනගහනෙයන් පිරිමි 94%ත් වඩා වැඩියෙන් හා ගැහණු 98%ත් වැඩියෙන් දියුනු රටවල පනා භාවිත කරති. [1][2][3]. ඉතිර ජනගහනෙයන්ි පනා භවිතා නොකරන්නන් බොහෝ විට තැරුණ කාලයෙදීම හිසෙකස් වැටීම, ෙකස් අවපැහැ වීම, හිස ෙකස් තඹ වීම වැනි ෙද්වල් වලට මුහුණ පාය්.[4].

පින්තූර[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

  1. Hair-Surgeon 99% මිනිසුන් පනාව සැම දිනයකදීම භවිත කරයි.
  2. Asley and Martin
  3. Leimo Laser Comb Treatment
  4. Fabricare, http://www.fabriccare.com.au/cart.php?target=product&product_id=293&category_id=65, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2010-10-24 

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පනා&oldid=611392" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි