පදම්කළ සම්

විකිපීඩියා වෙතින්
පදම්කළ සම් සහ ඒ ආශ්‍රිත නිශ්පාදන සදහා යොදාගන්නා මෙවලම්

සත්ත්‍ව (සාමාන්‍යෙයන් ගව) සම් පදම්කර නිපදවන කල් පවත්නා, සුනම්‍ය අමුද්‍රව්‍යය පදම්කළ සම් නම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පදම්කළ_සම්&oldid=289554" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි