පං

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ වගුරුබිම් ආශ්‍රිත පන් වර්ග

 • 1.ගල්ලැහැ (මල්ලැහ)
 • 2.ගැට පන්
 • 3.බොරු පන්
 • 4.තුංඉරියා
 • 5.පත්පන්
 • 6.හැවන්
 • 7.තුනැස්ස
 • 8.එළු පන්
 • 9.හම්බු
 • 10.තෙල්හිරිය
 • 11.බොරුපන්
 • 12.හාල්පන්
 • 13.මොට්ටු පං(කක්කුටු පන්)
 • 14.කිරාන් පන්
 • 15.මහ කළාඳුරු
 • 16.ලෙව් පන්
 • 17.පොතුකොළ
 • 18.වෙල් පන්
 • 19.කල්පන්
 • 20.හීන් කල්පන්
 • 21.රන් මොට
 • 22.කොක්මොට
 • 23. අලුහිරියා
 • 24.හිරියා

සංස්කරණය:-

18 අගෝස්තු 2023 
පියසෝම බෙන්තොට 

පන්වර්ග සංරක්ෂණ හා විවිධාංගීකරණ වැඩසටහන. "ගමගෙදර" රත්නපුර පාර ගුරුගොඩ හොරණ 12400

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පං&oldid=578282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි