නීතිය - ගිවිසුම් කොන්දේසි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නීතිය - ගිවිසුම් කොන්දේසි ගිවිසුම් කොන්දේසි යනු ගිවිසුමේ කොටසක් වන ඕනෑම ප්‍රතිපාදනයන් වේ. කොන්දේසි වලින් ගිවිසුම් බන්ධන ඇති කරන අතර ඒවා බිදීම නඩු පැවරීමකට හේතුවක් වේ. සෑම කොන්දේසියක්ම ප්‍රකාශිතව දන්වා නැති අතර සමහර කොන්දේසි ලඝු වන අතර ඒවා ගිවිසුමේ අරමුණු හා පරිබාහිර ඒවා ලෙස සලකනු ලැබේ.

Boilen plate

Tina L stak's ගේ Negotiating and drafting courted හි විස්තර කෙරෙන අන්දමට boiler plate ප්‍රතිපාදන යනු නීතීඥවරැන් විසින් කොකවන් තෛලය ලෙස භාවිතා කරන ප්‍රතිපාදනයන් ය. නමුත් සමහර නීතිඥයින් මෙම යෙදුම පටු ආකාරයකට භාවිතා කරනු ලබන අතර සමහර ප්‍රතිපාදන ගිවිසුමේ අවසානයට දක්වා ඇත.

නියම වශයෙන් මෙම ප්‍රතිපාදන පාර්ශවකරැවන් අතර සබදතාව හා ගිවිසුම හසුරැවන්නේ කෙසේ ද යන්න විස්තර කරනු ලබයි. මේවා ද්විතියනව වැදගත් වන ප්‍රතිපාදන ලෙස සලකනු ලැබුත් මේවායේ නෛතික ප්‍රතිවිපාක ඉතා වැදගත් වේ. පොදු ප්‍රතිපාදන වලට නීති හසුරවන ප්‍රතිපාදන, පැවරැම් හා අභියෝජන ප්‍රතිපාදන ජුරි නඩු අත්හැරීමේ ප්‍රතිපාදන, දැන්විම් ප්‍රතිපාදන අනුපාතික බලපෑම් ප්‍රතිපාදන ද ඇතුලත් වේ.

කොන්දේසි වර්ග කිරීම කොන්දේසි හෝ ප්‍රතිඥාව කොන්දේසි ගිවිසුමේ මුලය හා සම්බන්ධවන අතර ඒවා බිදීමෙන් ගිවිසුම අලංගු වේ. අනෙක් පාර්ශවයට ගිවිසුමේ බැදීම් වලින් ඉවත් වීමට ඉඩකඩ සලසාදේ. ප්‍රතිඥාව එතරම් වැදගත් නොවන අතර ඒවා බිදීමෙන් ගිවිසුම අවලංගු නොවේ කෙසේ නමුත් කොන්දේසි ‍හෝ ප්‍රතිඥාවන් බිදීම හේතුවෙන් නිවැරදි පාර්ශවයට වන්දි ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ.

කොන්දේසි ගිවිසුමක මුලය හා සම්බන්ධ වන්නේ ද නැද්ද යන්න විෂයානු බද්ධ කරැණකි.

උදා:නිලියන් නාට්‍යමය නිෂ්පාදනයක පළමු දින රාත්‍රියේ දී රගපෑමට එකගවීම කො‍න්දේසියක් වන අතර ගායකයකු විසින් සංගීත සන්දර්ශනයක පෙරපුහුණුවීම් සදහා පළමු දින 3 තුල සහභාගී වීමට එකග වීම ප්‍රතිඥාවකි. යෙදුමන් හෝ එම යෙදුමේ ස්වාභාවය අනුව එය කො‍න්දේසියක් ‍හෝ ප්‍රතිඥාවක් වන්නේද යන්න නීතිය මගින් ප්‍රකාශ වේ. උදා: භාණ්ඩ විකිණිමේ පනතේ 15 A වගන්තියේ නාමය, විස්තරය තත්ත්වය හා සාම්පල (පනතේ සදහන් පරිදි) කොන්දේසි ගණයට වැටේ.

අනාමික‍ කොන්දේසි Hong kong Vs Kawasaki නඩුවේ දී විනිසුරැ Diplock සාමි වරයා විසින් අනාමික කොන්දේසි සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන ලදි. ඒවා බිදිම ගිවිසුමේ මුගික පරමාර්ථය ඉෂ්ට ‍නොවිම හා සම්බන්ධද නැත් ද යන වග බිදීම් ස්වාභාවය මත රදා පවති. මෙම කොන්දේසි බිදිමද අන් කොන්දේසිමෙන් වන්දි ලබාගැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දේ. එමගින් ගිවිසුම අවලංගු වන්නේ ද නැත්ද යන කාරණය තීරණය වන්නේ ගිවිසුම මගින් නිවැරදි පාර්ශවයට සලසා ඇති නෛතික වාසි ලැබේ ද නොලැබේ ද යන්න මතය. විනිසුරැ Magaw සාමි වරයා විසින් 1970 දී නෛතික ස්ථාවරත්වය මුල්කරගෙන කොන්දේසි හා ප්‍රතිඥා වර්

Reasdon Smith time Ltd. Vs Hansen - Janges