නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඇළ අකුරු පෙළ ģ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිරපේක්ෂ_උෂ්ණත්වය&oldid=339105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි