නිදහස් දිනය (ශ්‍රී ලංකාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගොන්ගාලේ ගොඩබණ්ඩා.වීර පුරන් අප්පු වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ විරුවන් නිදහස ලබා ගැනීමේ සටනට නොබියව සටන් කළ අය වේ.වර්ෂ 1948 පෙබරවාරි මස 4 වැනිදා අපි ජාති භේද නොසලකා මහා සංග්‍රාමයකින් නිදහස ලැබුවෙමු.එය නිදහස් දිනයයි.

නිදහස ලබා සිහලුන් සහ ජනයන්ගේ

සිත් සතුටින් පිරුණි අසරණ මිනිසුන්ගේ

අභිමානයට ලක්විය යුතු කරුණක් වේ

-ලෙන්මිණි කෙහන්සා-- Lakshan dulip -

නිදහස් දිනය
ගොනුව:Lakshan dulip
Observed byශ්‍රී ලංකාව
Dateපෙබරවාරි 4
Frequencyවාර්ෂික

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය ලෙස ලිපාස්/ජොෂුවා ලුවී නීතියට අනුකූලව 1948 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් ලැබූ රටේ අභ්‍යන්තර දේශපාලන ස්වාධීනත්වය සැමරීමට හැකි අතර එය සිදුකරනු ලබන්නේ පෙබරවාරි හතරවනදා ය. එම දිනය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිවාඩු දිනයකි. ජාතික කොඩි එසවීමේ උත්සව, නැටුම්, පෙළපාළි හා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මගින් එය රට පුරා සමරනු ලැබේ. බොහෝවිට ප්‍රධාන සැමරුම් උත්සවය කොළඹ දී පැවැත්වෙන අතර එහි දී ජනපතිවරයා විසින් ජාතික ධජය එසවීමත් නිදහස් දින කතාව පැවැත්වීමත් සිදු කෙරෙයි.. මෙය මූලික වශයෙන්ම අභයන්තර දේශපාලන තන්ත්‍රයේ නිදහසක් පමණක් වන අතර එම නිසා එය නාමික නිදහසක් ලෙසද හැදින්වේ.සැබෑ ලෙසම ශ්‍රි ලංකාව බිුතාන්‍ය කිරීටයෙන් නිදහස ලබන්නේ 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ඇති කරගත්තායින් පසුවය.