නාර්ගිස් සුළි කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් වූ බුරුමයේ භූමි සිතියම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නාර්ගිස් සුළි කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් වූ බුරුමයේ භූමි සිතියම

Cyclone Nargis flooding before-and-after.jpg


පහල ඉරවඩි ඩෙල්ටාව බරපතල හානි සිදු වූ ප්‍රදේශයයි.

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය ඇස්තමේන්තු කරන ලදී.