නායන්මාර්කට්ටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නායන්මාර්කට්ටුව ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නායන්මාර්කට්ටුව&oldid=389183" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි