නර්ථන විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නර්ථන විද්‍යාව යනු නර්ථන යල්පින් හා නර්ථනයන් විද්‍යාත්මකව හැදැරීම හා නර්ථනයට එය ප්‍රායෝගිකව යෙදවීමයි. එහි අරමුණ වන්නේ රග දැක්වීම පුළුල් කිරිම ආබාද අවම කිරීම සෙගච්‍ය හා පැවැත්ම වර්ධනය කිරීමයි. නර්ථන විද්‍යාව වර්ධනාම ශාස්ත්‍රීය සංසිද්ධියකි. බ්‍රිතාන්‍යයේ මේ සම්බන්ධ උපාධි දෙකක් ඇත. එනම් මුල්වර් හැම්ටන් විශ්වවිද්‍යාලය හා ලබාන් නර්ථන මධ්‍යස්ථාන ලන්සනයෙහි. මෙම පරික්ෂණ මෙහෙයවනු ලබන වෙනත් ආයතන නම් බර්මින් හැම් විශ්වවිද්‍යාලය හා මිඩ්ල් සෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයයි. සමහර නර්ථන ආයතන නර්ථන විද්‍යාඥයින්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අතර ඒවායින් කායික පරික්ෂණ සහ කායික ආදාර දෙනු ලබයි. ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා සමහර අවස්ථාවල නර්ථන විද්‍යවේ කිහිපයක් අන්තර්ගත කොට ඇති අතර මෙහි අරමුණ වන්නේ සෞඛ්‍ය සහ නර්ථන පුහුණුවයි. නියමාකාරයෙන් නර්ථන විද්‍යාවේ අඩංගු විෂයන් ක්‍රීඩා ‍‍සෞඛ්‍ය සමාන වන අතර ස්වභාවයෙන් එය නර්ථනය සහ විශේෂ සැලකිල්ලට භාජනය දේ ඒවා නම් කායික ‍විද්‍යාව ව්‍යුහ විද්‍යාව, මානසික විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, පෝෂණ ය වේ. නර්ථන විද්‍යාව යෝග ඇලෙක්සැන්ඩර් ශෛල සහ ෆෙල්ඩෙන් ක්‍රේස් ක්‍රමය වේ. අන්තර්ජාතික විශාලම නර්ථන විද්‍යායතනය වන්නේ අන්තර්ජාතික නර්ථන ඖෂධ සහ විද්‍යා සංගමයයි. (IADMS) එය බ්‍රිතාන්‍ය තුළ වාර්ෂික සමුළු පවතිනවන අතර එරට තුල නර්ථන විද්‍යාව හා ඒ ආශ්‍රීත ක්‍රියාකාරකම් නිතර සිදු කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නර්ථන_විද්‍යාව&oldid=471606" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි