නර්තන අංකනයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නර්තනයේ දි යමක් අගවන අයුරින් නිරූපනය කර දැක්විම නර්තන අංකනයයි. එය සංගිත ප්‍රභන්ධන අංකනයට යම් තරමින් සමනා කම් දැක්වුවත් විවිධ ලෙස විළුඹ හා පයේ ඇගිලි ශබ්ද වන සේ බිම ඇනිමෙන් කරනු ලබන නැටුම් විශේෂයේදී මිනිසාට නියත වු චාරිත්‍ර, ආචාර පිළිවෙත දැකිය හැකිය. නර්තනයේදි මේ පිළිබදව අඩංගු වන විවිධ නිරූපන ක්‍රමයක් ඇත.

• වෙන් කොට යමක් ඇගවිම.

• හැඩය නිරෑපනය.

• සිතියම් ලකුණු කිරිමේ මග.

• ගණන් වශයෙන් වු පද්ධතිය/ රීතිය.

• සංගීත අංකනය.

• සටහන් අංකනය.

• ලිපි හා වචන අංකනය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නර්තන_අංකනයන්&oldid=469475" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි