නර්තනයේ අනතුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රංගනයට මනා ඉල්ලුමක් ඇත. ශාරිරික අනතුරුව වෘත්තිමය නර්තනය තුල පෙන්වා දෙන්නේ තරුණ නර්තනය ශිල්පීන් හා වාත්තියන් හට බලපාන විවිධ ප්‍රකාරය. තවද 'ක්‍රීඩා අනතුරු' සහ 'සේවාස්ථාන ආතතිය' නර්තන ශිල්පින් හට සාමාන්‍යය තත්ත්වට වැඩි ශරීර නිරූපණය ප්‍රශ්ණ සහ ආහාර ගැනිමේ ආබාධ ඇති වේ. මෙම ලිපියෙහි මෙම ප්‍රශ්ණ විලින් මිදීම ගෙන යුතු ‍පියවරද විස්තර කෙරේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නර්තනයේ_අනතුර&oldid=472102" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි