ධිද්දූ (හා අලිෆ් අතොළුව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ධිද්දූ
ދިއްދޫ
දූපත
රටමාලදිවයින්
භූගෝලීය අතොළුවතිලධුන්මති අතොළුව
පරිපාලනමය අතොළුවහා අලිෆ් අතොළුව
රජය
 • සභාවධිද්දූ දිවයින් සභාව
Dimensions
 • දිගBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
 • පළලBad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding මී (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding අඩි)
ජනගහණය(2006)
 • මුළු2,512
වේලා කලාපMST (UTC+05:00)
ප්‍රාදේශීය කේතය (න්)650, 20

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]