ධම්මානුධම්මපටිපදාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Dharma Wheel.svg ත්‍රිපිටකය/බුදු දහම වෙනස් කළ නොහැක.පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි විකිපීඩියාව හරහා ත්‍රිපිටක ධර්මයට හානි විය/කළ හැක.

මුල් ත්‍රිපිටකය ලබාදෙන මූලාශ්‍ර හා වෙනත් විශ්වාසවන්ත අඩවි වලට බාහිර යොමු, ත්‍රිපිටක දහම් පිළිබඳ අදහස් හා සාකච්ඡා පමණක් විකිපීඩියාවට එක් කරමු.
බුද්ධ ධර්මය හැදෑරීමට විකිපීඩියාව භාවිතා නොකරමු.

ත්‍රිපිටක ධර්ම කරුණු නිර්මලව ම මතු පරපුරට උරුම කරමු!

ධම්මානුධම්මපටිපදාව බුද්ධ ධර්මයේ සංකල්පයකි. අනිච්චානුපස්සීව වාසයකිරීම ධම්මානුධම්මපටිපදාවවේ. [1]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. සංයුත්ත නිකාය, දුතීය අනුධම්ම සූත්‍රය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධම්මානුධම්මපටිපදාව&oldid=361816" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි