දෙමළ ඊලම් අරගලයට විසඳුම කුමක්ද?

විකිපීඩියා වෙතින්
දෙමළ ඊලම් අරගලයට විසඳුම කුමක්ද?
කර්තෘරෝහණ විජේවීර
මුල් මාතෘකාවලංකාවේ ජාතික ගැටළුව සහ නිර්ධන පංතියේ විසඳුම
කවර චිත්‍ර ශිල්පීනොදනී
රටශ්‍රී ලංකාව
භාෂාවසිංහල
ප්‍රකාශකයාජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශය
ප්‍රකාශිත දිනය
1985
මාධ්‍ය වර්ගයමුද්‍රිත
පිටු315
අයිඑස්බීඑන්නැත