දරු නැලවිලි ගී

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දොයි දොයි දොයි දොයි දෙය්යෝ බයි බයි බයි බයි දෙය්යෝ දොයි දොයි බයි බයි දෙය්යෝ නින්දක්‌ නිදි ගන් දෙය්යෝ

දොයි දොයි දොයිය බබෝ බයි බයි බයි බයිය බබෝ

මගේ පුතා නැලවෙන්නේ නැලවි නැලවි නිදියන්නේ තොටිල්ල තාලෙට යන්නේ සැම දෙවියනි රැකදෙන්නේ

කපුටු කාක් කාක් කාක් ගොරක දේන් දේන් දේන් අමුතු වාව් වාව් වාව් කොට කිඹුලා වැට බිඳලා ගෑ පොල් කුඩු ඌ කාලා පිලට ගියා පිල ඇඳිරී උච්ච කාක්කෝ

ඔ න් න බබෝ හොරු එන වා අ ඬ න ලමයි අල්ලන වා ක රේ තියා ගෙණ යන වා උ න් විකුණා රා බොන වා

උත්තම ගුණ ඇති වේවා ලත් තැන වැඩ සෑදේවා උවදුරු බයකුත් නේවා රෑ සඳ නුඹ රැකදේවා

ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා ගල් අරඹේ සිටින්නියා ගලින් ගලට පනින්නියා බබුට බයේ දුවන්නියා

පුතා මගේ හරි හපනා දවසට කොළඹට යනවා පවුම් තිහක්‌ පඩි කනවා ඉන් පවුමක්‌ මට දෙනවා

උඹෙ අම්මත් ඉතා කළුයි නුඹෙ අප්පත් ඉතා කළුයි නුඹ නලවන මාත් කළුයි නුඹ විතරයි තල එළළුයි

බාලොලි ලොලි බාලොලියේ බාල පුංචි ලමයින්නේ අම්මා කොයිදෝ ඉන්නේ නිම්මාවක් නැත උන්නේ

දෑතේ වළළුත් නැතිකෝ දෙපයේ ගිගිරිත් නැතිකෝ අප්පා එයි දැන් හනිකෝ නාඩන් සුරතල් මැණිකෝ

නුබේ අම්මා කොතැන ගියා කොහිල විලේ පතට ගියා පත් උදුරා එන්ට ගියා එන්ට නැතිව පමා ගියා

අඹර කුරක්කන් කළුවේ ගලකට පිටි කොයි කළුවේ රොටී එකක් උය කළුවේ අම්මට දීපන් කළුවේ

තවත් එකක් උය කළුවේ අප්පට දීපන් කළුවේ මටත් එකක් දිය කළුවේ උඹත් එකක් කා කළුවේ

සුරතල් දරු බිය වෙති කුරුළු පැටවු නො හඩති නැළවිල්ලෙන් කම් නැති කිරිල්ලෝද සැතැ පෙති තොටිල්ල සැම සුව පිරි

පැද්දෙයි තාලෙට සරි අසමින් ගී සුමි හිරි නිදන්නෑ පුත රන් කිරී

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දරු_නැලවිලි_ගී&oldid=283498" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි