දක්ෂ

විකිපීඩියා වෙතින්
දක්ෂ
ප්‍රජාපතී දක්ෂගේ ආකාර දෙකක් සාමාන්‍ය ලක්ෂණ සහිත මිනිස් රූපය (වම), එළු මුහුණක් ලැබීමෙන් පසු ස්වරූපය (දකුණ)
දේවනාගරීදක්ෂ
අනුබැඳියPrajapati, Manasputra
පෞද්ගලික තොරතුරු
වල්ලභයාප්‍රසූති,අසික්නි
දෙමාපියන්
දරුවන්
පාඨ ග්‍රන්ථරිග්වේදය, රාමායණය, මහාභාරතය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දක්ෂ&oldid=494252" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි