තිලබේරි කලාපය (නයිජර්)

විකිපීඩියා වෙතින්

තිලබේරි (var. Tillabéry ) යනු නයිජර්හි කලාප හතෙන් එකකි; කලාපයේ අගනුවර තිලබේරි වේ. 1992 දී තිලබේරි කලාපය නිර්මාණය කරන ලද්දේ, නියාමි කලාපය බෙදී ගිය විට, නියාමි සහ එහි ආසන්න ප්‍රදේශය තිලබේරි කලාපය තුළ නව අගනුවර දිස්ත්‍රික්කයක් බවට පත් වීමෙනි.[1]

පරිපාලන උප අංශ[සංස්කරණය]

තිලබේරි, දෙපාර්තමේන්තු 13 කට බෙදා ඇත:

 • අබාලා දෙපාර්තමේන්තුව
 • ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
 • බල්ලෙයාර දෙපාර්තමේන්තුව
 • බැනිබංගු දෙපාර්තමේන්තුව
 • බෑන්කිලරේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • ගොනු දෙපාර්තමේන්තුව
 • ගොතේයි දෙපාර්තමේන්තුව
 • කොල්ලෝ දෙපාර්තමේන්තුව
 • ඕලාම් දෙපාර්තමේන්තුව
 • සේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • ටෙරා දෙපාර්තමේන්තුව
 • තිලබේරි දෙපාර්තමේන්තුව
 • ටොරෝඩි දෙපාර්තමේන්තුව

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. According to Statsoid සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2009-07-24 at the Wayback Machine: "~1992: Tillabéry Region split from Niamey (whose FIPS code was NG05 before the change). Status of Niamey changed from Region to capital district."
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තිලබේරි_කලාපය_(නයිජර්)&oldid=657533" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි