ත්‍යාග නැවිකැළ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ත්‍යාග නැවිකැළ යනු නැවක් තුළ එම නැව විසින් යටත් ගනු ලබන වෙනත් (ත්‍යාගයක් සේ සළකනු ලබන) නැවක් එසේ අල්ලා ගැනීමෙන් පසුව පාලනය කිරීම සඳහා තෝරාගත් නාවිකයන් පිරිසක් වේ. එවැනි ත්‍යාග නැවිකැළක කාර්යය වන්නේ යටත් කරගත් නැව, එය නීතානුකූල යටත් කර ගැනීමක් දැයි තීරණය කරන ත්‍යාග අධිකරණයක් වෙත ගෙන යාමයි.[1]

  1. Keegan, John (1989). The Price of Admiralty. New York: Viking. පි. 279. ISBN 0-670-81416-4. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ත්‍යාග_නැවිකැළ&oldid=406373" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි