තස්සන්තොඔප්පුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තස්සන්තොඔප්පුව ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තස්සන්තොඔප්පුව&oldid=389178" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි