තවාන් වර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තවාන් වර්ග කිහිපයක් තිබේ

1.උස් තවන්

2.ගිල් උ තවන්

3.නොරිඩොකො තාවන්

4.5 බදුන් තවාන්

වී වගාවේ දී විශේෂිත තවාන් වර්ග කිහිපයක් භාවිතා කෙරේ.මෙම තවාන් ගොඩ බෝග වගාවේ දී භාවිතා නො‌කෙරේ.

1.ඩැපෝග් තවාන

2.මඩ තවාත

3.තැටි තවාන

සැකසුම ලසන්ත ගුණසේකර

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තවාන්_වර්ග&oldid=411405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි