තරිප්පු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විවිධ පැහැයන්ගෙන් යුක්ත ඛණිජ වර්ගයකි.

උප වර්ග[සංස්කරණය]

දිය තරිප්පු[සංස්කරණය]

ප්‍රයෝජන[සංස්කරණය]

  • අතීතයේ උපැස් සෑදීම සඳහා දියතරිප්පු යොදා ගැනිනි[1]. මෙම කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ තවමත් පවතී[2].

මරකත[සංස්කරණය]

කහ තරිප්පු[සංස්කරණය]

රතු තරිප්පු[සංස්කරණය]

  1. http://www.divaina.com/2013/08/11/feature05.html
  2. http://www.divaina.com/2013/09/01/nimna01.html

බාහිර යොමු[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තරිප්පු&oldid=469329" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි