තරකිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාංශ ප්‍රමාණය අඩු කකුළුවන් හඳුන්වන්නේ වතුර කකුළුවන් ලෙසය. මෙම කකුළුවන් කලපුවක බහාලන කූඩුවක් තුළ හෝ කලපු ආශ්‍රිතව සාදන ලද ටැංකියක බහා දින 15 - 30ක් අතර කාලයක් පෝෂණය කිරීමෙන් ග්‍රෑම් 500 සිට ඉහළට බර ඇති ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායී මස් කකුළුවෙකු ලෙස වර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තර කිරීම ලෙස හඳුන්වයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තරකිරීම&oldid=469328" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි