ඩීඑන්එස් මූල කලාපය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඩීඑන්එස් මූල කලාපය යනු, අන්තර්ජාලයෙහි වසම් නාම පද්ධතියෙහි (ඩීඑන්එස්) ධුරාවලීමය නාමඅවකාශයෙහි උච්චතම-මට්ටම් ඩීඑන්එස් කලාපය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩීඑන්එස්_මූල_කලාපය&oldid=291218" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි