ටස්කනි මහා ආදිපාද දනව්ව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ටස්කනි මහා ආදිපාද දනව්ව
ග්‍රෑන්ඩුකාටෝ ඩි ටොස්කානා
1569 – 1801
1815 – 1859
ටස්කනියේ ලියෝපෝල්ඩ් II යටතේ ටස්කනි මහා ආදිපාද දනව්වේ ධජය Coat of arms
19 වන සියවසෙහි ටස්කනි මහා ආදිපාද දනව්ව.
අගනුවර Not specified
භාෂා ඉතාලියානු
රජය රාජකීය
මහා ආදිපාද
 •  1569-1574 කොසිමෝ I ඩෙ මෙඩිසි
 •  1824-1859 ලියෝපෝල්ඩ් II
ඉතිහාසය
 •  ස්ථාපිත කළේ 1569
 •  අවලංගු කරන ලදි මාර්තු 21, 1801
 •  නැවත පිහිටුවන ලදි ජූනි 9, 1815
 •  සංගමය දෙසැම්බර් 8, 1859
 •  ඈඳාගන්නා ලදි මාර්තු 22 1860
ව්‍යවහාර මුදල ටස්කන් ලීරා (-1826)
ටස්කන් ෆියොරිනෝ (1826-1859)
පූර්වප්‍රාප්තික වූයේ
අනුප්‍රාප්තික වූයේ
ෆ්ලොරන්ස් ආදිපාද දනව්ව ෆ්ලොරන්ස් ආදිපාද දනව්ව
පළමු ප්‍රංශ අධිරාජ්‍යය
ලුක්කා ආදිපාද දනව්ව
එට්රූරියා රාජධානිය
මධ්‍යම ඉතාලි එක්සත් පළාත්