ටර්බෝ ජනකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
250 කිලෝවොට් වාෂ්ප ටර්බයින උත්පාදක කට්ටලය (1910)
500 සීමන්ස්' මෙගාවොට් බහු අදියර වාෂ්ප ටර්බයිනය උත්පාදක කට්ටලයක් (පසුපස, රතු)

ටර්බෝ උත්පාදක කට්ටලයක් හෝ ටර්බයින් උත්පාදක කට්ටලයක් යනු විදුලි බලය උත්පාදනය සඳහා වේගයෙන් ධාවනය වන විදුලි ජනක යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ කර ඇති වාෂ්ප ටර්බයිනය හෝ ගෑස් ටර්බයින පතුවළ සංයෝගයකි. විශාල වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ටර්බෝ උත්පාදක යන්ත්‍ර මගින් ලෝකයේ විදුලියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයන අතර වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ටර්බෝ විදුලි නැව් ද භාවිතා කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටර්බෝ_ජනකය&oldid=469312" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි