ජේ. ජේ. තොම්සන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Sir Joseph John Thomson

උපත18 December 1856
මියගිය දිනය30 August 1940(1940-08-30) (වයස 83)
ජාතිකත්වයEnglish
පුරවැසිබවBritish
උගත් ශාස්ත්‍රාලයOwens College
Trinity College, Cambridge
ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේPlum pudding model
Discovery of electron
Discovery of isotopes
Mass spectrometer invention
First m/e measurement
Proposed first waveguide
Thomson scattering
Thomson problem
Coining term 'delta ray'
Coining term 'epsilon radiation'
Thomson (unit)
සම්මානSmith's Prize (1880)
Royal Medal (1894)
Hughes Medal (1902)
Nobel Prize in Physics (1906)
Elliott Cresson Medal (1910)
Copley Medal (1914)
Albert Medal (1915)
Franklin Medal (1922)
Faraday Medal (1925)
Scientific career
ක්ෂේත්‍රයPhysics
ආයතනTrinity College, Cambridge
Academic advisorsJohn Strutt (Rayleigh)
Edward John Routh
සිහිකළයුතු විද්‍යාර්ථියන්Charles Glover Barkla
Charles T. R. Wilson
Ernest Rutherford
Francis William Aston
John Townsend
J. Robert Oppenheimer
Owen Richardson
William Henry Bragg
H. Stanley Allen
John Zeleny
Daniel Frost Comstock
Max Born
T. H. Laby
Paul Langevin
Balthasar van der Pol
Geoffrey Ingram Taylor
Niels Bohr
George Paget Thomson
අත්සන
සටහන්
Thomson is the father of Nobel laureate George Paget Thomson.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජේ._ජේ._තොම්සන්&oldid=389316" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි