ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ
برج تلفزيون جدة
සාමාන්‍ය තොරතුරු
ප්‍රභේදයරූපවාහිනී කුළුණ
නගරයජෙඩ්ඩා
රටසවුදි අරාබියාව
උසමීටර් 250

ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ යනු සවුදි අරාබියාවෙහි ජෙඩ්ඩාහී පිහිටි මීටර-250 (අඩි 820) උසැති සහ නැරඹුම් අට්ටාලයක් සහිත රූපවාහිනී කුළුණකි. එහි ගොඩනැගීම් කටයුතු නිම කර ඇත්තේ 2006 වසරෙහිදීය.

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]