ජාල අළෙවිකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

ජාල අළෙවිකරණය (ඉංග්‍රීසි:  Multi-level marketing, MLM, referral marketing) යනු අද ලෝකයේ සිග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ව්‍යපාරයකි. මෙහිදි පාරිභෝගිකයා එක්තරා අවදියක පාරිභෝගික මෙන්ම තවත් අවස්ථාවක් වෙළෙදෙකු විම මෙම ක්‍රමයේ සුවිශේෂ දෙයකි. අනෙකුත් අළෙවිකරණයන්හි මෙම අවස්ථාව සිදු නොවන අතර, මෙම ජාල අළෙවිකරණයේදි පමණක් මෙය සිදුවේ.

මිල දී ගන්න භාණ්ඩය සමග මෙමෙ සංවිධානයන් සමඟ සම්බන්ධවිය හැකි අතර මෙය පාරිභෝගිකයන් මූලික කරගත් සහ භාණ්ඩ මූලීක ව්‍යාපර දැකිය හැක. මෙහිදී පාරිභෝගිකයන් මූලික කරගත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම ඉතා වාසි සහගත වේ.

ජාලීය අලෙවි කරන ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තෝරාගැනීමේදී වසර 2 වඩා පවතින හොද ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සහිත සංවිධානයක් තෝරාගත යුතුය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාල_අළෙවිකරණය&oldid=482756" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි