ජාතික සමගි ආණ්ඩු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ව්‍යවස්ථාදායකයක සියළු පක්‍ෂ (හෝ සියළු ප්‍රධාන පක්‍ෂ) වලින් සමන්විත වන්නාවූ සභාග ආණ්ඩු ජාතික සමගි ආණ්ඩු නම්වේ. මෙවා බොහෝවිට කටවහරේ ජාතික ආණ්ඩු නමින් හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතික_සමගි_ආණ්ඩු&oldid=332383" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි