ජාතික සමගි ආණ්ඩු

විකිපීඩියා වෙතින්

ව්‍යවස්ථාදායකයක සියළු පක්‍ෂ (හෝ සියළු ප්‍රධාන පක්‍ෂ) වලින් සමන්විත වන්නාවූ සභාග ආණ්ඩු ජාතික සමගි ආණ්ඩු නම්වේ. මෙවා බොහෝවිට කටවහරේ ජාතික ආණ්ඩු නමින් හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතික_සමගි_ආණ්ඩු&oldid=332383" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි