ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය

විකිපීඩියා වෙතින්
ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය
Abstract outdoor monument, reminiscent of a prison
Shaheed Minar, Dhaka (Martyr Monument) commemorates the 21 February 1952 Bengali Language Movement demonstration.
Official nameInternational Mother Language Day (IMLD)
Observed byUnited Nations
SignificancePromotes the preservation and protection of all languages
Dateපෙබරවාරි 21
Frequencyවාර්ෂික

ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය (ඉංග්‍රීසි:  International Mother Language Day) යනු, භාෂාමය සහ සංස්කෘතිකමය විවිධත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන වාර්ෂික සැමරීමකි.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

  • "UNESCO homepage for International Mother Language Day" (ඉංග්‍රීසි බසින්).
  • "United Nations homepage for IMLD" (ඉංග්‍රීසි බසින්).