ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍ර සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{Infobox film | name = එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | image = | alt = | caption = | country = ශ්‍රී ලංකා | language = [[සිංහල]