ජලය ෆ්ලොරයිඩ්කරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජලය ෆ්ලොරයිඩ්කරණය යනු දත් දිරායාම අඩු කිරීම සඳහා පොදු ජල සැපයුමට පාලිත ලෙස ෆ්ලෝරයිඩ් එකතු කිරීමයි. ෆ්ලොරයිඩ්කරණය වූ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජලය_ෆ්ලොරයිඩ්කරණය&oldid=293179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි