ජන මාද්‍ය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සන්නිවේදනය සහ මාද්‍ය අද්‍යයන විෂය උ/පෙළ විෂය නිර්දේශය 2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංශෝදනය වී ඇත.නමුත් ඒ සඳහා නිසි පරිදි ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමක් මෙතෙක් සිදුකර නොමැත. මේ නිසා විෂය උගන්වන ගුරුවරුන් මහත ගෙටලු කාරී ටට්වයකට මුහුණපා සිටී. දරුවන්ට මෙය මහත් අසාධාරණයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජන_මාද්‍ය&oldid=469250" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි