ජනවාර්ගික කෙලෙසීම් වල ලැයිස්තුව (අපහාස කිරීම්)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ දි ඇති ජනවර්ගයට අයත් සාමාජිකයන්ට දෝෂාරෝපනය එල්ල කිරිමට හෝ ඔවුන්ට අවනම්බු ගෙන දිමට හෝ අවමානාත්මකව හෝ නින්දා සහගත ලෙස ඇමතිමට යොදාගත්, ජනවාර්ගික අපහාස කිරිම් වල ලැයිස්තුවයි. මෙම ලැයිස්තුවේ අරමුණු අනුව, වරණිය ජනවාර්ගිකත්වය හෝ ජාතිය මුලික කොටගෙන ජනවාර්ගික අපහාසය යන වදන යොදාගෙන ඇත. එමෙන්ම සෑම යෙදුමක්ම ඊට සම්බන්ධ රටෙහි නමෙන්ද, අර්ථකථනයකින්ද සමුද්දේශයකින්ද (Wikipedia හි ඇත්නම්) සමන්විත වේ.

බොහෝ ජනවාර්ගික අපහාසවල අරමුණ වන්නේ අදාල ජනවාර්ගියට නින්දා ගෙන දිමයි. ඒවාට උදාහරණය ලෙස "කිලිටි අරාබිය" , "කිලිටි යුදෙව්වා" , "චීන සුකරයා", "රුසියානු සුකරයා" පෙන්වා දිය හැකිය. අනෙකුත් නින්දා සහගත අපහස වචන වලට "බල්ලා' "අපවිත්‍රයා" වැනි වචන යොදා ගනී. බොහෝ එවැනි වචන මෙහි අඩංගු කර නැත.