චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
 NE4  DT19 
චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානය
Chinatown MRT Station
牛车水地铁站
சைனாடவுன்
Stesen MRT Chinatown
සීඝ්‍ර සංක්‍රමණ
චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානයෙහි ඩවුන්ටවුන් මාර්ග වේදිකාව.
දුම්රියපල සංඛ්‍යාලේඛන
ලිපිනය151 නිව් බ්‍රිජ් පාර
91 අපර් ක්‍රොස් වීදිය
සිංගප්පූරුව 059443/058362
ඛණ්ඩාංක1°17′05″N 103°50′38″E / 1.28485°N 103.844006°E / 1.28485; 103.844006
මාර්ග(ය)
ප්‍රවාහන සබදතාබස් රථ, ටැක්සි රථ
Structureයටිබිම්
Levels3
වේදිකා ගණනද්වීප හැඩැති (උතුරු නැගෙනහිර මාර්ගය)
පැති හැඩැති (ඩවුන්ටවුන් මාර්ගය)
දුම්රිය මාර්ග4
වෙනත් තොරතුරු
විවෘතය20 ජූනි 2003 (උතුරු නැගෙනහිර මාර්ගය)
22 දෙසැම්බර් 2013 (ඩවුන්ටවුන් මාර්ගය)
ප්‍රවේශ්‍යතාවHandicapped/disabled access
කේතය NE4  DT19 
ක්‍රියාකරුඑස්බීඑස් ට්‍රාන්සිට් (කොම්ෆෝර්ට්ඩෙල්ග්‍රෝ) (උතුරු නැගෙනහිර මාර්ගය)
එස්බීඑස් ට්‍රාන්සිට් ඩීටීඑල් (ඩවුන්ටවුන් මාර්ගය)
සේවාවන්
පෙරදී දුම්රිය ස්ථානය   බහුජන සීඝ්‍ර සංක්‍රමණ   පසුව දුම්රිය ස්ථානය
මෙම ස්ථානය දිශාවට හාබර්ෆ්‍රන්ට්
උතුරු නැගෙනහිර මාර්ගය
මෙම ස්ථානය දිශාවට පුංගෝල්
මෙම ස්ථානය දිශාවට බුකිට් පංජං
ඩවුන්ටවුන් මාර්ගය
Stage 1
මෙම ස්ථානය දිශාවට එක්ස්පෝ
පිහිටීම
චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානය
උතුරු නැගෙනහිර සහ ඩවුන්ටවුන් මාර්ග
චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානයෙහි ප්‍රවේශ ශාලාව
චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානයෙහි උතුරු නැගෙනහිර මාර්ග වේදිකාව

චයිනාටවුන් එම්ආර්ටී දුම්රිය ස්ථානය (NE4/DT19) යනු, සිංගප්පූරුවෙහි උතුරු නැගෙනහිර මාර්ගයෙහි සහ ඩවුන්ටවුන් මාර්ගයෙහි පිහිටි බහු සීඝ්‍ර සංක්‍රමණ (එම්ආර්ටී) දුම්රිය ස්ථානයකි.