චන්ද්‍රිකා ඡ‍ායාරෑප

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චන්ද්‍රිකා ඡායාරෑපයක් යනු චන්ද්‍රිකාවක් භාවිත‍යෙන් විශේෂිත කැමරාවකින් ගන්නා ලද ප්‍රෘතුවියේහි හො වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයක ඡායාරෑප යන්යං

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චන්ද්‍රිකා_ඡ‍ායාරෑප&oldid=469227" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි