චක්ගුඩු පැනීම

විකිපීඩියා වෙතින්

චක්ගුඩු පැනීම යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් අතර එළිමහනේ කට්ටිය දෙකකට බෙදී කරන සෙල්ලමකි. මේ ක්‍රිඩාව කබඩි ක්‍රිඩවට සමානකමක් දක්වයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චක්ගුඩු_පැනීම&oldid=268776" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි