ගෝල්ඩිලොක්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්

ගෝල්ඩිලොක්ස් ග්‍රහලෝක යනු තම මව් තාරකාවේ වාසයට සුදුසු කලාපයේ පවතින ග්‍රහලෝකයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගෝල්ඩිලොක්ස්&oldid=122834" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි