ගිනිගත්හේන

විකිපීඩියා වෙතින්

ගිනිගත්හේන යනු ඉතමත් සුන්දර නගරයකි..

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිනිගත්හේන&oldid=469990" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි