ගිනිකූර

විකිපීඩියා වෙතින්
දැල්වෙන ගිනිකූරක්
ගිනිකූරු හිසක සාර්ව-ඡායාරූපකරණය

ගිනිකූරක් යනු පාලිත තත්ත්වයන් යටතේ ගින්නක් දැල්වීමට භාවිතා කල හැකි දාහ්‍ය මෙවලමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිනිකූර&oldid=250717" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි