ග්‍රහ ලෝකයක් අර්ථදැක්වීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


1989 වසරෙහිදී එය අසලින් පියාසැරියේදී වොයේජර් 2 වෙතින් ලබා ගත් අර්ධචන්ද්‍රාකාර නෙප්චූන් ග්‍රහ ලෝකයෙහි (ඉහළ) සහ එහි ට්‍රයිටන් චන්ද්‍රයාගේ (මධ්‍යය) ඡායාරූපයක්

මෙම වචනය පුරාතන ග්‍රීකයන් විසින් භාවිතයට ගත් පසු, ග්‍රහ ලෝකයක අර්ථ දැක්වීම යන්නෙහි විෂය පථයට පුළුල් පරාසයක බගෝලීය වස්තූන් අයත්ව ඇත.