ගල්ඒදණ්ඩ රජ මහා විහාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රදේශයට විශාල ආගමික මෙහෙවරක් කරන ගල් ඒදණ්ඩ රජ මහ විහාරය.