ගම්පහ පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 • ශ්‍රී චන්ද්‍රජෝති මහා විද්‍යාලය
 • බණ්ඩාරවත් පරාක්‍රම විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • නලන්ද් පිරිමි මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 • නාලන්ද බාලිකා මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 • බණ්ඩාරනායක මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ
 • ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම
 • එල්ලක්කාල මහා විද්‍යාලය, එල්ලක්කාල
 • ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල
 • ජීලන් මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පානදුර
 • ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, වත්තල
 • ශ්‍රී ධර්මලෝක විද්‍යාලය
 • විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ
 • රත්නාවලි බාලිකා විද්‍යාලය
 • ශ්‍රී පඥානන්ද විද්‍යාලය, සීදුව
 • ශ්‍රී සංඝබෝධි විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව
 • තක්ෂිලා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • අල් හිලාල් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • අල් ෆලාහ් මහා විද්‍යාලය, පොරුතොට
 • හරිස්චන්‍ද්‍රම් විද්‍යාලය
 • ලෝයල් විද්‍යාලය
 • මාරිස් ස්ටෙලා විද්‍යාලය, මීගමුව
 • නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය
 • Seventh day Adventist
 • ගලහිටියාව හේමමාලි මහා විද්‍යාලය,ගනේමුල්ල
 • ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ කුමාර මහා විද්‍යාලය -ගම්පහ
 • ගෝතමි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය- ගම්පහ
 • ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය, තුඩැල්ල.
 • සපුගස්කකන්ද මහා විද්‍යාලය, මාකොළ.
 • කිරිල්ලවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,කඩවත
 • ශ්‍රී ඥානාවාස මහා විද්‍යාලය දිවුලපිටිය
 • අත්තනගල්ල , ශ්‍රී පඤ්ඤාතිස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
 • ඌරපොල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • මාතලාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
 • යටියන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගම්පහ_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=495056" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි