ගණිතයේ ක්‍ෂේත්‍ර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගණිතයේ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකි.

  1. අංක ගණිතය
  2. වීජ ගණිතය
  3. ජ්‍යමිතිය
  4. නව ගණිතය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගණිතයේ_ක්‍ෂේත්‍ර&oldid=154956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි