කොරෙකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Panorama Coreca 2018.jpg

කොරෙකා (Coraca හෝ Corica, දේශීය භාෂාව ප්රභේද්යයක් දී) යනු, ෆ්‍ර​zඉඔනෙ පිළිබඳ චොමුනෙ ක (මහ නගර සභා) ආමන්තෙඅ වූ ද, කොසෙන්zඅ පළාත , කලබ්‍රිඅ , ඉතාලිය සමීප වන්නට පිහිටි කම්පොර සැන් ජ්ඉඔවන්නි.

Photogallery[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොරෙකා&oldid=470207" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි