කොත්තමල්ලි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
කොත්තමල්ලි
Coriandrum sativum - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-193.jpg
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Angiosperms
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Eudicots
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Asterids
ගෝත්‍රය: Apiales
කුලය: Apiaceae
Genus: Coriandrum
Species: C. sativum
Binomial name
Coriandrum sativum
L.
Coriander (cilantro) leaves, raw
Nutritional value per 100 g (සැකිල්ල:Convert/oz)
Energy සැකිල්ල:Convert/kJ
Carbohydrates 3.67 g
- Sugars 0.87
- Dietary fiber 2.8 g
Fat 0.52 g
Protein 2.13 g
Water 92.21 g
Vitamin A equiv. 337 μg (42%)
- beta-carotene 3930 μg (36%)
- lutein and zeaxanthin 865 μg
Thiamine (vit. B1) 0.067 mg (6%)
Riboflavin (vit. B2) 0.162 mg (14%)
Niacin (vit. B3) 1.114 mg (7%)
Pantothenic acid (B5) 0.57 mg (11%)
Vitamin B6 0.149 mg (11%)
Folate (vit. B9) 62 μg (16%)
Vitamin C 27 mg (33%)
Vitamin E 2.5 mg (17%)
Vitamin K 310 μg (295%)
Calcium 67 mg (7%)
Iron 1.77 mg (14%)
Magnesium 26 mg (7%)
Manganese 0.426 mg (20%)
Phosphorus 48 mg (7%)
Potassium 521 mg (11%)
Sodium 46 mg (3%)
Zinc 0.5 mg (5%)
Link to USDA Database entry
Percentages are approximated from
US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොත්තමල්ලි&oldid=270810" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි