කොටස් වෙළදපොල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
කොටස් වෙළදපොලක්

කොටස් මිලදි ගන්නේ මෙහෙමයි[සංස්කරණය කරන්න]

කොටස් මිලදි ගැනිමට ඔබට එතරම් ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය නැත.ඔබ අවු:18ට වැඩි නම් ඔබටත් දායක විය හැක.ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රාථමික කොටස් වෙලදපොල හා ද්විතික කොටස් වෙලදපොල පවති.

Shaaa...jpg

කොටසක් යනු[සංස්කරණය කරන්න]

සමාගමක අයිතිවාසිකම හැදින්වෙන කුඩාම ඒකකය කොටසයි.කොටසක නාමික අගය රු:1, රු.2, රු.3, රු.5, රු.10, රු100 ආදී ලෙස විවිධ අගයන් විය හැක. බහුතරයක් සමාගම් හී කොටසක නාමික අගය රු.10ක් වේ.

කොටස් වර්ග[සංස්කරණය කරන්න]

  • සාමාන්‍ය කොටස්
  • ඡන්ද බලය රහිත ‍කොටස්
  • වරණිය කොටස්

සාමාන්‍ය කොටස්[සංස්කරණය කරන්න]

වැඩියෙන්ම නිකුතු කරන කොටස් වර්ගය සාමාන්‍ය කොටස් වේ.නාමික අගය රු:10කි.සමාගමක ප්‍රධාන අයිතිකරුවන් වශයෙන් සලකනු ලබන්නේ මෙම කොටස් හිමියන්ය.

ඡන්ද බලය රහිත ‍කොටස්[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම කොටස් හිමියන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කල නොහැක.නමුත් සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන් සතු අනෙක් සියලුම වරප්‍රසාද හිමිවේ . මෙම කොටසක වෙළදපල මිල සාමාන්‍ය කොටසක වෙළදපල මිලට වඩා 30% -40% පමණ අඩුය.

වරණිය කොටස්[සංස්කරණය කරන්න]

කලින් නියම කරගත් පොලි ප්‍රතිශතයකට යටත්ව මෙම කොටස් නිකුත් කරයි. සාමාන්‍යය කොටස් වලට වඩා මෙම කොටස් වල අවධානම අඩුය. වරණිය කොටස් කොළඹ කොටස් වෙළද‍පොලේ ගණුදෙණු කිරිම සදහා ඉඩ සලසා ඇත්තේ සමාගම් කිපයකට පමණි.

ද්විතික කොටස් වෙළදපල[සංස්කරණය කරන්න]

සමාගම් වල කොටස් ඵදිනෙදා ගණුදෙණු කෙරෙන ස්ථානයයි.ප්‍රාථමික නිකුතුවකදි ගැනුම්‍කරැවන් කවුරැත් ඵක් කොටසකට ‍ගෙවන්නේ යම්‍ නිශ්චිත මුදලක් ඵදිනෙදා මිලදි ගැනිම්‍ වල තරගකාරි මිලක් ගෙවිම‍ට ඔබට සිදුවෙ.

කොටස් වෙළදපල ගණුදෙණු සිදුකෙරෙන වෙලාවන්[සංස්කරණය කරන්න]

  • උදේ 9.30 සිට සවස 2.30 දක්වා ගණුදෙණු සිදුකරයි.
  • පෝය නිවාඩු, වෙළද නිවාඩු හා සති අන්ත දිනවල ගණුදෙණු නොකරයි.

තැරැව්‍කාර සමාගම්‍[සංස්කරණය කරන්න]

ඹබට සහායට තැරැව්‍කාර සමාගම්‍

CDS ගිණුමක් ඇරඹීම ඇතුළුව කොටස් මිලට ගැනිම හා විකිණිම පිළිබද සියලු කටයුතු වනුයේ කොටස් තැරැවිකාර සමාගමක් මගින් පමණි.

කොළඹ කොටස් වෙළද‍පොලේ ලිපිනය[සංස්කරණය කරන්න]

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව
04-01 බටහිර කුළුණ
ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය
කොළඹ 01.

web:www.cse.lk
E.mail:cse@cse.lk
Tele: 0112446581/ 0112445280/ 0112440166

තැරව්කාර සමාගම් හා ඊට අදාල දුරකතන අංක පහත දැක්වේ.

අංකය තැරව්කාර සමාගමේ නම දුරකතන අංකය
1 සි/ස බාට්ලිට් මැලරි ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස්(පුද්)සමාගම 01123417, 0112437227-8
2 සි/ස DFCC ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස්(පුද්)සමාගම 0112446021, 0112446031-4
3 සි/ස ජෝන් කීල්ස් ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස්(පුද්)සමාගම 0112326003, 0112338066-7
4 සි/ස ඒෂියා සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0112336010
5 සි/ස ලංකා සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0112576757
6 සි/ස සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 01122447921, 01122447923
7 සි/ස ග්ලෝබල් සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0112307366
8 සි/ස ආශා සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0112314875-82
9 සි/ස SC සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0112307270-5
10 සි/ස ලංකා ඔරික්ස් සිකයුරිටීස්(පුද්)සමාගම 0115378216, 0115355255
11 සි/ස NDB ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස් (පුද්) සමාගම 0112314170, 0112314175
12 සි/ස CT I ස්මිත්ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස් (පුද්) සමාගම 0112552290-4
13 සි/ස HNB ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස්(පුද්)සමාගම 0112663663
14 සි/ස සෙලින්කෝ ස්ටොක් බ්‍රොකර්ස්(පුද්)සමාගම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොටස්_වෙළදපොල&oldid=310199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි