කෙයලිනයිට්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෙයලිනයිට්
General
Category Phyllosilicates
Kaolinite-serpentine group
රසායනික සූත්‍රය Al2Si2O5(OH)4
Strunz classification 09.ED.05
Crystal symmetry Triclinic pedial
H-M symbol: (1)
Space group: P1
Unit cell a = 5.13 Å, b = 8.89 Å, c = 7.25 Å; α = 90°, β = 104.5°, γ = 89.8°; Z = 2
Identification
පාට / පැහැය White, sometimes red, blue or brown tints from impurities
Crystal habit Rarely as crystals, thin plates or stacked, More commonly as microscopic pseudohexagonal plates and clusters of plates, aggregated into compact, claylike masses
Crystal system Triclinic
Cleavage Perfect on {001}
Tenacity Flexible but inelastic
Mohs scale hardness 2–2.5
Luster Pearly to dull earthy
Streak White
Specific gravity 2.16–2.68
Optical properties Biaxial (–)
Refractive index nα = 1.553–1.565,
nβ = 1.559–1.569,
nγ = 1.569–1.570
2V angle Measured: 24° to 50°, Calculated: 44°
References [1][2][3]

කෙයලිනයිට් යනු මැටිවල ඇති ඛනිජයකි. කෙයලිනයිට් අධික මැටි කිරිමැටි හෙවත් පිඟං මැටි ලෙස හැඳින්වේ.

  1. "Kaolinite mineral information and data". MinDat.org. සම්ප්‍රවේශය 2009-08-05. 
  2. "Kaolinite Mineral Data". WebMineral.com. සම්ප්‍රවේශය 2009-08-05. 
  3. Kaolinite in the Handbook of Mineralogy
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙයලිනයිට්&oldid=287101" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි